Hartelijk welkom op de website van de Sint-Jansbasiliek in Oosterhout!

 

Priesterkoor

De eeuwenoude Basiliek in het centrum van Oosterhout vormt het eucharistisch centrum van de Catharinaparochie. U treft op deze site dan ook het aanbod van de wekelijkse liturgische vieringen van de Catharinaparochie aan die in onze basiliek plaatsvinden. Daarnaast treft u informatie aan over openingstijden van de basiliek, de pastores die in de basiliek werkzaam zijn en de werkgroepen die de basiliekgemeenschap mede vormgeven. Neem gerust contact op met ons, indien u vragen heeft over de parochie. De basiliek heeft ook een eigen facebookpagina, zodat onze activiteiten ook via de social media te volgen zijn.
Hopelijk tot ziens in de Basiliek!

 

NIEUWS UIT DE BASILIEK


(Foto: Jan Willems)

Advent in de Basiliek

Op vrijdag 21 december zet de basiliek van 19.00u tot 22.00u haar deuren op voor Nightfever Light. Zie verderop voor meer informatie of check de website van dit evenement!

Op zondag 23 december vieren we om 10.00u de hoogmis met pastoor Han Akkermans. De gezangen van de Vierde Adventszondag worden gezongen door ons Gregoriaans koor. Een hoofdrol is weggegelegd voor Maria, die te horen krijgt dat zij zwanger is van de Verlosser.

Elke vrijdagochtend is er om 9.00u een H. Mis met pastoor Akkermans (bij diens afwezigheid betreft het een Woord- en Communieviering met Diaken Stefan Lange).

Voor een overzicht van alle vieringen, kijkt u in de agenda.
Weet dat je Welkom bent!


Annunciatie
(Reliëf van Niel Steenbergen)

Nightfever Light - edition 2018
Op vrijdagavond 21 december, de drukste koopavond van het jaar, zet Night Fever de deuren open van de basiliek in Oosterhout voor een ‘kerstmoment’ van rust en bezinning.
De Basiliek zal grotendeels verlicht worden met kaarsen, een mooi koor vult de ruimte met meditatieve liederen uit Taizé. In de loop van de avond worden mensen - die het winkelen even onderbreken - hun lichtje bij de nog lege kribbe.
Velen bleven rustig even zitten, luisterden naar de muziek of voerden een gesprek met de aanwezige priesters en dominees. Daarnaast namen velen van de gelegenheid gebruik om een gebedsintentie op te schrijven, die door de zusters van de OLV Abdij in de komende weken zullen worden opgenomen in hun gebeden.

Voor meer info, kijk op de website van dit evenement!

Klik hier voor een video-impressie uit 2017 van deze bijzondere avond!
Klik hier voor de facebookpagina met meer informatie.


Kerstkind met Maria & Josef
(Raam door Luc van Hoek, 1978)

Kerstavond 24 december in de basiliek
Dankzij de inzet van velen is de basiliek alweer helemaal in kerstsfeer, inlcusief een gloednieuwe kersstal! Op kerstavond zijn er 3 vieringen in onze mooie basiliek.

Om 17.30u is het traditionele kerstspel voor en door kinderen uit onze parochie. Alle kinderen, ook de allerkleinsten zijn welkom! Ook zullen er veel bekende kersliedjes gezongen worden onder leiding van zangeres Ilse van Wuijckhuijse..

Om 19.00u is er een feestelijke Eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Han Akkermans. Er is samenzang van bekende kerstliederen en mezzo-sopraan Ilse van Wuijckhuijse (bij veel Oosterhouters bekend als Amalia van Solms van Catharinadal) zal een aantal solowerken zingen (Minuit Chretien van Adoplhe Adam & Wiegenlied van Max Reger) en de ervaren organist Ton Kos zal de beide orgels bespelen.

Om 23.00u is de plechtige traditionele Nachtmis met pastoor Han Akkermans, waarin ons Gemengd Koor zal zingen. Zij zingen de Messe in G-Dur voor koor, solisten en orkest van Franz Schubert. Zij worden daarin begeleidt door een instrumentaal ensemble, met enkele bekende docentengezichten van H19. Uiteraard klinken ook bekende kerstliederen. Beide orgels worden tijdens deze viering bespeeld door basiliekorganist Jan Willems. Voorafgaand aan de mis, wordt u ontvangen met prachtig beiaardspel van onze Pieter Maassen.

Weet dat je welkom bent!


De basiliek in kerstsfeer

(Foto: SjoerdFotografie)

Geboorte in Bethlehem
(Reliëf van Niel Steenbergen)

Eerste en Tweede Kerstdag in de basiliek

Op dinsdagochtend 25 december vieren om 10.00u we het Hoogfeest van Kerstmis met pastoor Han Akkermans.
Tijdens deze viering zingt de Capella Catharina de "Missa Brevis in hon. Sancti Joannis de Deo" voor koor, solisten en orkest van Josef Haydn. Zij worden daarbij begeleidt door het Catharina Ensemble (met enkele bekende gezichten van H19). Daarnaast klinken al vanaf 9.45u vele bekende kerstliederen en Engelse Carols. Er is tijdens deze feestelijke viering ook kindernevendienst.

Op Tweede Kerstdag 26 december vieren we om 10.00u het Feest van de Heilige Stefanus. Ons Gregoriaans Koor verzorgd dan de mooie gregoriaanse gezangen van deze feestdag. Daarnaast zingen we natuurlijk ook kerstliederen.

De kerk blijft op beide dagen nog een uurtje open om de kerststal te bezoeken of om gewoon een kaarsje op te steken.

Weet dat je welkom bent!Op 1e Kerstdag zingt de Capella Catharina
(Foto: Caspar van Aggelen)

Mediavieringen KRO in 2018 vanuit de Basiliek
Op verzoek van bisschop Liesen zal in de loop van 2018 de Zondagsmis in de Basiliek enkele  malen worden uitgezonden op de landelijke televisie. Het is voor onze parochie een mooie kans om door deze vieringen het geloof met velen te delen en dienstbaar te zijn aan mensen die niet in staat zijn naar de kerk te komen. Van de betrokkenen parochianen wordt op die zondagen extra inzet gevraagd.
Het gaat in 2018 om vijf vieringen, die op de betreffende zondagen om 10.30 uur beginnen. 

De eerste uitzending (14 januari 2018 met het Sacramentskoor) is terug te zien op NPO gemist.
De tweede uitending (13 mei 2018 met de Capella Catharina) is nu te zien op NPO gemist.
De derde uitzending (8 juli 2018 met ons Gemengd Koor) is nu te zien op NPO gemist.
De vierde uitzending (26 augustus 2018 met onze Kinderkoren) is nu te zien op NPO gemist.
De vijfde uitzending (25 november met het Parochiëel Gemengd Koor) is nu te zien op NPO gemist.

De eerstvolgende uitzending is op zondag 13 januari 2019 om 10.30u. Het Sacramentskoor uit Breda zal dan de zang verzorgen.


(foto: BN De Stem)

Geloofsgesprek met Pastoor Han Akkermans
Voorafgaand aan de de TV-uitzending van de eucharistieviering van zondag 14 januari vond het geloofsgesprek plaats met onze pastoor Han Akkermans. Leo Feijen (KRO) stelt in dit interview allerhande vragen over het werk van onze nieuwe pastoor.
De basiliek in Oosterhout is het nieuwe onderkomen van bisdom Breda voor de eucharistievieringen op televisie. En sinds kort is in Oosterhout een oude bekende neergestreken: Han Akkermans. Hij was al verbonden aan het mediapastoraat, werd daarna de pastoor van Halsteren die de vieringen voor bisdom Breda op tv verzorgde, verhuisde daarna naar de anonimiteit van Roosendaal en komt nu terug aan het venster met de vieringen in Oosterhout. Han Akkermans komt thuis in Oosterhout: zijn moeder woont er, hij leefde er zelf als benedictijner monnik en hij vindt in zijn parochie drie kloosters. 'Wie geen tijd maakt voor God komt niet tot leven', aldus Han Akkermans die nog als een monnik bidt maar als een pastoor wil vieren. Op NPO-gemist kunt u dez uitzending terugkijken.

Geloofsgesprek met huisorganist Jan Willems en zangeres Ilse Willems-van Wuijckhuijse
Voorafgaand aan de de TV-uitzending van de eucharistieviering van zondag 13 mei vond het geloofsgesprek plaats met onze kerkmusicus Jan Willems en zijn vrouw Ilse, die als zangeres en als lid van onze parochiekerncommissie in onze basiliek actief is.
De liefde voor de muziek heeft Jan en Ilse al op jonge leeftijd samengebracht; Jan als organist, Ilse als zangeres. Inmiddels zijn ze getrouwd, hebben een koor opgericht en zijn de gelukkige ouders van zoon Thomas. Al musicerend sluiten zij het gesprek af met de psalm die hen het meest dierbaar is: 'Zingt en speelt voor de Heer'.
Op NPO-gemist kunt u deze uitzending terugkijken.
Daverende Carnavalsviering "Woar oew wieg hèt gestoan" terugkijken
Op zaterdag 10 februari zat de basiliek weer stampvol met Kaaiendonkse carnavalsvierders. Hoewel de meeste mensen de viering 'carnavalsmis' noemen, was het geen echte mis: de eucharistieviering hebben we bewaard voor de zondagochtend. Zinvol en leutig was het echter weL: Pastoor Akkermans heette allen hartelijk welkom en had een gevatte toespraak voor de toegestroomde massa, maar ook met een paar wijze lessen. De Capella Catharina zorgde -samen met het Maarschalker-heen-en-weer-orgel- voor de muzikale opwarming voor de viering, waarbij iedereen uit volle borst meezong met liedjes die gingen over het thema 'waar je wieg heeft gestaan'. Ze zongen ook een speciaal nieuw Carnavalsnummer, het Kaaiendonks Wiegenlied. Ook prins Mienus XIV bleek over onverwachte muzikale talenten te beschikken. U kunt het allemaal terugkijken dankzij de ORTS via deze link.

Han Akkermans geïnstalleerd als nieuwe pastoor
Op zondag 5 februari is Han Akkermans door bisschop Jan Liesen tijdens een ponitficale hoogmis geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van onze parochie. Veel mensen wisten de basiliek te vinden zodat het een drukbezochte viering werd, waarin we geprobeerd hebben de nieuwe pastoor een warm welkom te geven. Een groot samengesteld koor van zangers en zangeressen uit de hele parochie liet -onder de bezielende leiding van Frans Bullens- horen waar één van de kwaliteiten van onze parochie ligt: samen zingen. Zo klonk de "Missa Brevis Sancti Joannis de Deo" van Josef Haydn. De bisschop hield ons voor 'zout' voor de aarde te zijn en 'licht' in deze soms zo donkere tijden.

Pastoor Akkermans (61) is in meerdere parochies pastoor geweest, ten laatste in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal. Sommigen zullen hem kennen als mediapriester bij de KRO, waarvoor hij vanuit Halsteren een tijd lang de mediavieringen vanuit ons bisdom verzorgde. Oosterhout is voor hem bekend terrein: zijn middelbare schooltijd bracht hij door op het Sint-Oelbertgymnasium in onze stad en hij heeft vele jaren als Benedictijn geleefd in de Oosterhoutse Sint-Paulusabdij.

Diaken Egbert Bornhijm wordt door het bisdom voor een dag per week beschikbaar gesteld om samen met pastoor Akkermans de overgang te maken naar de nieuwe situatie. Gepensioneerd pastoraal werkster Ineke Leemput is als vrijwilligster beschikbaar voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie.  We hopen op uw aller inzet om, samen met de nieuwe pastoor, verder te bouwen aan het pastoraat in onze parochie.


(foto: BN De Stem)

Gemengd Koor Sint-Jan
(foto: Laurens Janus)

Zangers en zangeressen gezocht!
De liturgie in de basiliek wordt op zondag altijd opgeluisterd met klassieke kerkmuziek. Ons Gemengd Koor neemt een groot deel van deze vieringen voor hun rekening. De heren en dames van het koor verzorgen ook vaak apart de zang tijdens deze vieringen, waarbij ook de gregoriaanse zang een belangrijk onderdeel van het repertoire. Om dit fraaie repertoire te kunnen zingen, hebben wij altijd plaats voor nieuwe zangers. De koren worden geleid door de beroepsmusici Jan Willems en Frans Bullens. Inmiddels mochten we een goede bas en een goede alt verwelkomen, maar nieuwe leden zijn nog steeds zeer welkom!
De repetitie is op maandagavond. Kom eens kijken tijdens een repetitie of uitvoering.
Lees verder voor meer informatie.


De kinderhoek in de basiliek
(foto: Fabienne Trommelen)

Kindernevendiensten in de basiliek groot succes
Het afgelopen jaar waren de kindernevendiensten succesvol. Enkele keren waren er meer dan tien kinderen en met Palmpasen zelfs meer dan 30. Ook de komende maanden zijn er weer kindernevendiensten in de basiliek. Iedere laatste zondag van de maand én op speciale feestdagen om 10.00 uur. Op zondag 24 september om 10.00u de eerstvolgende kindernevendienst zijn. Klik hier voor alle data. Zie ook onze facebookpagina.

Nieuw vanaf augustus: spaarsysteem met cadeautjes!
Om het nog aantrekkelijker te maken voor kinderen om te komen, maar eveneens om te zorgen dat de kinderen ook thuis over het geloof praten, hebben we een spaarsysteem ontworpen, waarbij kinderen kunnen sparen voor kleine, geloofsgebonden, cadeaus zoals een sleutelhanger, een kaars of een zelfontworpen poster met het Onze Vader erop. En er zijn nog veel meer leuke cadeaus, afhankelijk van het aantal keren dat de kinderen komen. Wij hopen dat er komend schooljaar nog meer kinderen komen dan vorig jaar!


Kindernevendienst
tijdens de Hoogmis van 10.00u
in het Koetshuijs.


Jostiband speelde voor stampvolle basiliek

Down in Town: De Jostiband zette Basiliek op zijn kop
Oosterhout is een maand lang het decor van Down in Town, een serie evenementen die aandacht vraagt voor mensen met een verstandelijke beperking. Want zij maken net als u en ik deel uit van onze samenleving en leveren daaraan op hun manier ook een bijdrage. Ook als parochie maken we vanuit onze katholieke overtuiging graag ruimte voor deze mensen!

Down in Town begon op zondagmiddag 23 april om 13.30 uur met een daverende opening op de Markt van Oosterhout, met aansluitend een concert om 15.15u van de Jostiband in de Sint Jansbasiliek. Een primeur is was de Jostiband samen speelde met ons koororgel, bespeeld door 'huisdirigent' Frans Bullens! Eigenlijk treed de band op zondagen nooit op, omdat zij deze dag als rustdag zien. Maar omdat het concert in onze kerk was, maakten zij een uitzondering. Nadat de Jostiband enkele kerkelijke liederen hadden laten horen, mocht Theo van de Jostiband mee naar het grote Maarschalkerweerdorgel van de basiliek. Samen met Frans Bullens speelde hij een daverend stuk, tot groot enthousiasme van het pubiek en van Theo zelf (zie foto).

Tot en met 20 mei vele evenementen, van theatervoorstellingen en exposities tot en met muziek- en kookprogramma’s. Het hele programma vindt u op de website van Ieder-Eén, een stichting die is opgericht door inwoners van Oosterhout om de integratie te bevorderen van mensen met een beperking. www.stichting-iedereen.nl. Op zaterdagen is de tentoonstelling in de basiliek te bewonderen van 13.30u tot 15.30u.


Theo van de Jostiband speelde op ons grote orgel, samen met Frans Bullens

Nightfever Light - edition 2016
Op vrijdagavond 23 december, de drukste koopavond van het jaar, zette NightFever de deuren van de basiliek weer open voor een ‘kerstmoment’ van rust en bezinning. Afgelopen jaren zetten vele honderden mensen - die het winkelen even onderbraken - hun lichtje bij de nog lege kribbe. De Basiliek werd uiteindelijk verlicht door de vele honderden kaarsjes die door velen werden aangestoken. Sommige mensen gingen even rustig zitten enluisterden naar de meditatieve muziek. Anderen voerden een gesprek met een van de aanwezige priesters of dominees. Velen schreven een gebedsintentie op, die de komende tijd door de zusters van de OLV Abdij zullen worden opgenomen in hun gebeden.
Klik hier voor een video-impressie van deze bijzondere avond!
Klik hier voor de facebookpagina met meer informatie.

- met dank aan Sjoerd van Dijk, Thomas Kop en Eva voor de mooie foto's van de vorige editie-

Ook de overige vrijdagavonden in december en januari zal de basiliek steeds van 19.00u tot 21.00u geopend zijn voor een kaarsje, voor de stilte en voor gebed.


Catharina's Kinderkoor in beweging: nieuwe leden zijn nog welkom!
In de Basiliekwordt een kinderkoor al enige jaren gemist. Het is daarom hoog tijd dat kinderstemmen onder de eeuwenoude gewelven weer opnieuw gaan klinken. Daarom is inmiddels gestart met de oprichting van een nieuw kinderkoor in de Basiliek van Oosterhout! Vanaf Pasen 2015 repeteert het koor en tijdens het Feest van Sint-Jan gaf het kinderkoor een fraai concert in een stampvolle Pastorie. Inmiddels heben we een mooie groep van 8 jongens en meisjes. Maar er kunen er nog veel meer bij. Vanaf maandag 12 september beginnen de repetities weer.
Het koor staat onder leiding van Frans Bullens en het koor repeteert (buiten de schoolvakanties) elke maandagmiddag van 16.00u tot 17.30u in de pastorie op de Markt in Oosterhout. Inloop met drinken en iets lekkersvanaf 15.30u.
Maar dat is nog niet alles. Lees meer...


Kom je zingen in het nieuwe kinderkoor?

Carnaval 2016 in de basiliek een groot feest
Een stampvolle kerk, waar vanaf 10.30u al geen zitplaatsen meer te vinden waren. Maar er stond dan ook een Hemels Gerecht op de kaart!
Prins Mienus XII sprak voor de laatse keer als Prins de Kaaiendonkers toe. Hij had zich voor die gelegenheid is stevig in de Bijbel verdiept. Hoewel menig theoloog van zijn stoel zou zijn gevallen, na het horen al deze openbarende inzichten, bleven de Oosterhouters vooral lachen. Pastoor Van Bronswijk sprak over de Werken van Barmhartigheid, zoals hem die door Peus Frans waren aangereikt voor het Heilg Jaar. Ook muzikaal viel er veel te genieten, met muziek van de Hofkapel en een mooi luisterliedje van de 'broers' John en Jan. Aan het einde van de viering sprak onze eigen Sint-Jan nog enkele woorden tot de menigte en tot Prins Mienus. Tot slot zegende Pastoor Ronald van Bronswijk alle Carnavalsvierders met wijwater. Eerder die ochtend kreeg de pastoor in alle vroegte het Zak-en-As uitgereikt, dat is bedoeld om hem een hart onder de riem te steken in de zware tijd die onze parochie doormaakt. Misschien kan het enthousiasme van de Canravalsvierders onze parochie tot inspiratie zijn...de Geest moet waaien en dat deed hij in deze afgeladen volle basiliek. Bedankt aan de vrijwilligers van OCS De Smulnarren en aan de vrijwilligers van onze Basiliek voor het maken van dit geweldige feestje!

Volg Paus Franciscus op internet
Het optreden van onze Paus Fransiscus blijft op veel mensen diepe indruk maken. Vooral zijn radicale keuze voor de zwakkeren (een paus-tussen-de-mensen), zijn realistische blik op het functioneren van de kerk (dat kan véél beter) en zijn positieve houding jegens de jongeren (de toekomst van de kerk) geeft veel mensen nieuwe hoop. Wilt u op de hoogte blijven van het doen en laten van Paus Franciscus, kijk dan op rkk.nl of neem een abbonement op de (engelstalige) nieuwsbrief van Romereports. Wil je als jongere de paus zelf ontmoeten, bijvoorbeeld bij de Wereldjongerendagen in 2016, neem dan zeker eens een kijkje dan op jongkatholiek.nl.

Vrijdagavond Open Basiliek "Stad in Stilte"
Midden in het drukke stadsleven straat de Basiliek.
Wie binnenstapt voelt de eeuwen van gebed en stilte, de vele duizenden kaarsen die op die plek zijn aangestoken.
Midden in de drukte van het leven biedt deze Basiliek een rustpunt.
Elke vrijdag zal de Basiliek van 19:00 tot 21:00 open zijn voor iedereen.
Voor mensen die een moment van stilte zoeken, mensen die een gebedsintentie hebben, mensen die een kaars willen opsteken of voor mensen die gewoon even willen binnenlopen.
Weet dat je welkom bent!

Klokken van de basiliek op youtube!
Onlangs maakte Leander Schoormans (15) een mooi filmpje bij zijn bezoek aan de hoogmis in onze basiliek. Zijn hobby is het fotograferen en filmen van kerken en vooral de orgels en klokken. Hij weet hier ook heel veel van! Hij maakte dit mooie filmpje van het klokgelui van onze basiliek. U hoort de tonen van Klok 1 (toon des' en gegoten door Petit & Fritsen 1951), Klok 2 (toon es' en gegoten door Alexius Petit senior in 1763) en Klok 3 (toon ges' en gegoten door Petit & Fritsen in 1948). Klok 1 & 3 vervangen 2 voororlogse klokken, die werden gemaakt door Gerardus van Wou & Felix van Aerschodt.

Rondleiding door de Toren
door Rien van Noort.

Zonovergoten vrijwilligersdag op het Feest van Sint-Jan
Op zondag 22 juni vierden we het Patroonsfeest van onze basiliek: de Geboorte van Johanes de Doper. Tijdens de feestelijke viering zongen het Gemengd Koor en de Capella Catharina gezamelijk de Missa Salve Regina van de Oosterhoutse componist Marinus de Jong. Na de viering was er koffiie en aten we door vrijwilligers gemaakt gebak. Na de rondleiding door de kerk en toren door Torenbeheerder Rien van Noort, was er een gezellige lunch in de prachtig in de door Pastoor Van Bronswijk opgeknapte tuin van de pastorie.
Dank aan alle vrijwilligers voor de goede zorgen tijdens deze mooie dag!

Op zondag 27 juli zullen na de hoogmis van 10.00u de vele prachtige foto's te zien zijn, die door fotograaf Sjoerd van Dijk zijn gemaakt.


Ruim 50 vrijwilligers bleven na de mis voor de feestelijke lunch in de prachtige pastorie-tuin.
Frans Bullens als de nieuwe dirigent aan de slag
Vanaf 1 januari 2014 zal Frans uit Dongen als dirigent van de koren in de Sint-Jansbasiliek aan de slag gaan. Hij wordt hiermee de opvolger van Huub Leijten, die in oktober afscheid nam. Tijdens de hoogmis op Nieuwjaarsochtend dirigeerde Frans Bullens voor de eerste keer ons Herenkoor. Samen met organist Jan Willems zal Frans aan de slag gaan om de muzikale kwaliteit in onze parochie hoog te houden. Voor velen is Frans geen onbekende, aangezien hij zijn sporen ruimschoots verdiend heeft in de kerkmuziek. Velen zullen hem kennen vanuit zijn functie als orgel- en keybordleraar op H19 of vanuit zijn activiteiten binnen de koorkring van de Gregoriusvereniging.
Zegening van dieren op Dierendag in Basiliek groot succes
Sint- Franciscus is een heilige die met dieren spreken kon. Op zijn verjaardag - 4 oktober - vierden we dan ook dierendag. Voor deze gelegenheid kwamen jonge en oude Oosterhouters naar de basiliek om hun huisdier te laten zegenen door Pastoor van Bronswijk. Dit alles werd omlijst met orgelspel van organist Ton Stevens, die samen met de Stichting Ludens speciaal een heel dierendag-muziekprogramma had samengesteld. De media besteedden veel aandacht aan dit nieuwe initiatief. Op de website van BN De Stem verscheen een filmpje en Hans van der Prijt schreef een mooi verslag in het Weekblad Oosterhout.

Foto
: De deur van de basiliek
staat elke vrijdagagavond
voor iedereen open
van 19.00u tot 21.00u


Pastoor Ronald van Bronswijk
Foto: Jeroen Jongenelen

Interview met Pastoor van Bronswijk in BN De Stem
Op dinsdag 5 maart verscheen in BN De Stem een interview met onze nieuwe pastoor Ronald van Bronswijk. Hij spreekt over de rol die het geloof in zijn leven is gaan spelen en hoe hij ertoe kwam priester te worden.
Hij ontdekte dat "mensen
religieus geboren zijn: ze hebben iets in zich dat niet van hen is (...) Er zijn altijd dingen die je niet kunt verklaren; dat is het werk van de Geest. De Franse natuurkundige en filosoof Blaise Pascal zei daarover: Het hart heeft zijn redenen, die de rede niet kent.”
Ook spreekt hij over de rol de kerk anno 2013 kan spelen in onze individualistische samenleving, waarin we steeds steeds minder
voor elkaar zorgdragen. Lees verder...
Foto's: © Sjoerd van Dijk (2012)
 
Klik hier voor het nieuwsarchief