Zangers & zangeressen gezocht

Zingt U ook graag? Kom dan eens kennismaken met het dames- en herenkoor van de Sint Jan Basiliek te Oosterhout!!!

De koren van de Sint-Jan
In de Basiliek neemt de klassieke liturgie een belangrijke plaats in. Deze liturgie kan niet zonder mooie kerkmuziek. Elke zondag wordt de hoogmis van 10.00u dan ook opgeluisterd door een koor. In de basiliek zijn dan ook diverse koren actief:

  • Het Herenkoor neemt het leeuwendeel van de vieringen voor haar rekening. Het repertoire bestaat uit meerstemmige Latijnse missen en motetten. Uiteraard heeft ook het gregoriaans een belangrijke plaats in het repertoire.

  • Het Dameskoor zingt eens in de twee maanden op zondagmorgen. Het repertoire bestaat ook uit Latijnse meerstemmige missen en motetten in diverse talen. Het dameskoor kent echter ook een groot Nederlandstalig liturgisch repertoire.

  • Het Gemengd Koor zingt met ruim vijftig leden op de hoogtijdagen in de basiliek. Dit koor zingt de grote missen van Mozart, Haydn, Gounod, Gretchaninov en klassieke koormotetten. Ook staat werk van onze eigen Oosterhoutse componist Marinus de Jong op het repertoire.

Repetitietijden
De repetities worden in de basiliek gehouden, op maandag van 19.30 tot 20.15 repeteren de dames. Van 20.15 tot 21.00 repeteert het gemengd koor. Van 21.00 tot 22.00 uur repeteren de heren het Gregoriaans voor de hoogmis zondag daarop volgend. Het koor staat onder leiding van twee beroepsmusici: de kerkmusicus Frans Bullens (dirigent) en de kerkmusicus Jan Willems (organist).

Kom eens kijken bij de repetitie
U bent van harte welkom om op maandag tijdens de repetitie kennis te komen maken. Ook kunt u voor verdere informatie over het herenkoor contact opnemen met de heer W. Oerlemans 0162 453716 en met de heer Th. Marijnissen 0162 456148. Voor meer informatie over het dameskoor kunt u bellen met Mevr. E. Poppelaars, tel 0162 422091.