EEN NIEUW KINDERKOOR IN OOSTERHOUT!

Op zondag 25 januari, tijdens de viering van 10.00 uur, zal de kindernevendienst helemaal staan in het teken van zingen. Frans Bullens zal in dat uurtje vast proberen een klein koortje te maken met de kinderen uit de kerk. Die gaan dan naar het Koetshuis om een uurtje te oefenen en misschien kunnen we ons eerste lied al aan het einde van de mis ten gehore brengen.

De stad Oosterhout en de omliggende dorpen zijn gezegend met goede kinderkoren die staan in een lange traditie. In diverse kerken en instellingen zingt klein en al wat groter en dat is een goede zaak want kinderen die zingen gebruiken geest en lichaam op de beste manier. Meer nog dan sport is zingen dé methode om kinderen tot positieve en goede mensen te maken voor de toekomst.

Een nieuw Kinderkoor
In de Basiliek van Oosterhout wordt een kinderkoor al enige jaren gemist. Het is daarom hoog tijd dat kinderstemmen onder de eeuwenoude gewelven weer opnieuw gaan klinken. Daarom wordt er binnenkort gestart met de oprichting van een nieuw kinderkoor in de Basiliek van Oosterhout! Het koor zal staan onder leiding van Frans Bullens en de repetitiemiddag zal maandagmiddag zijn in de pastorie op de Markt in Oosterhout. Maar dat is nog niet alles.

Algemene Muzikale Vorming
Om de vorming van kinderen zo breed mogelijk en financieel aantrekkelijk te maken is de hele maandagmiddag, van 16.00 uur tot 17.30 uur gereserveerd voor de muzikale vorming van deze Oosterhoutse kinderen. Er wordt in die anderhalf uur niet alleen gezongen, maar ook allerlei andere vormen van muziek maken en leren aangeboden: beweging, spel, theorie en ontspanning. In een goed doordacht leerplan worden de kinderen op deze maandagmiddag op weg gezet in het land van de muziek. Een muzikale buitenschoolse opvang dus onder de vleugels van de Basiliek. En dat voor €3,50- per week!

Optredens
Wat daar tegenover staat is dat de kinderen gemiddeld zo’n 8 keer per jaar een viering gaan verzorgen in de Basiliek, of daarbuiten. En wanneer het mogelijk is ook hier en daar een optreden buiten de kerk. Er is een mooie folder gemaakt met alle gegevens die binnenkort op de basisscholen uitgereikt wordt.

Startschot: Zondag 25 januari!
Aanstaande zondag, tijdens de viering van 10.00 uur, zal de kindernevendienst helemaal staan in het teken van zingen. Frans Bullens zal in dat uurtje vast proberen een klein koortje te maken met de kinderen uit de kerk. Die gaan dan naar het Koetshuis om een uurtje te oefenen en misschien kunnen we ons eerste lied al aan het einde van de mis ten gehore brengen.

Heb je zin? Kom dan zondag 25 januari maar vast eens proberen!
Om 10.00 uur begint de viering en dat alles duurt een uurtje. Hopelijk tot dan!