Gregoriaanse Vespers op Vooravond van Pinksteren


Op zaterdagmiddag 18 mei zal er in de Sint-Jansbasiliek om 16.15u een Gregoriaans gezongen Vesperviering worden verzorgd door de Schola Bavonensis. Deze mannenschola sluit hiermee aan bij de kloostertraditie, waarvoor door de eeuwen heen prachtige gregoriaanse melodieën zijn geschreven.

Voor het Pinksterfeest werd ondermeer de beroemde hymne ‘Veni Creator Sprititus’ geschreven. Deze hymne zal dan ook gezongen worden. De prachtige melodie inspireerde de componist Maurice Duruflé tot het schrijven van zijn Choral Varié sur le Veni Creator. Dit stuk zal door basiliekorganist Jan Willems dan ook worden gespeeld op het Maarschalkerweerdorgel, voorafgaand aan de viering.

Het meditatieve karakter van het gregoriaans nodigt uit voor stilte en reflectie. U bent dan ook van harte welkom in de eeuwenoude ruimte van de basiliek. De toegang is gratis en de kerk is, vanwege de openstelling, al vanaf 14.00u te bezoeken.