Pastoor: Han Akkermans

(foto: BN De Stem)
Pastoor Han Akkermans
(Foto: BN De Stem)

Installatie van de nieuwe pastoor op 5 februari 2017 door mgr. Jan Liessen.
(Foto: Ron Machielse (het fotobureau) - BN de Stem)

Pastoor Han Akkermans (61) is in meerdere parochies pastoor geweest, ten laatste in de Sint Norbertusparochie te Roosendaal. Sommigen zullen hem kennen als mediapriester bij de KRO, waarvoor hij vanuit Halsteren een tijd lang de mediavieringen vanuit ons bisdom verzorgde. Oosterhout is voor hem bekend terrein: zijn middelbare schooltijd bracht hij door op het Sint-Oelbertgymnasium in onze stad en hij heeft vele jaren als Benedictijn geleefd in de Oosterhoutse Sint-Paulusabdij. Tijdens een feestelijke eucharistieviering werd Han Akkermans op 5 februari 2017 geïnstalleerd door mgr. Liessen als pastoor van de Catharinaparochie.