Wie is de man van de lijkwade?
Tentoonstelling en lezing

De Catharina Parochie en de Schola Cantorum Oosterhout organiseren tussen 14 februari en 19 maart in de Basiliek in Oosterhout een zeer bijzondere tentoonstelling over ‘De Lijkwade van Turijn’. Van deze lijkwade, waarop het lichaam en gelaat van de overledene zichtbaar zijn, wordt sinds de middeleeuwen gedacht dat het de lijkwade van Jezus Christus is. De toegang is gratis.

De lijkwade
De lijkwade van Turijn is een rechthoekige doek die eeuwen geleden is gebruikt om een overledene in te begraven. Op de doek is de afdruk van een gekruisigde man met een lengte van 180 cm zichtbaar. Het gezicht vertoont bloedsporen, het lichaam is gegeseld en de handen vertonen verwondingen door spijkers. Het linnen is erg oud en is waarschijnlijk afkomstig uit Israël.

De tentoonstelling
De originele lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn (Italië). De lijkwade die u in de St. Jansbasiliek kunt bezichtigen, is een levensgrote, exacte kopie. Gelaat en lichaam zijn te zien als 3-D hologrammen.  Daarnaast  biedt de tentoonstelling o.a. een replica van de doornenkroon. De tentoonstelling is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers en was eerder te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento en Lissabon. De Catharina Parochie en de Schola Cantorum hebben de tentoonstelling in bruikleen gekregen van de St Jan in Den Bosch.

De opening op zondag 14 februari
De opening van de tentoonstelling is op zondag 14 februari aansluitend bij de Eucharistieviering van 10.00 u. De Schola zingt tijdens de viering en u bent van harte uitgenodigd.

Plaats: Sint-Jansbasiliek, Markt in Oosterhout
Openingstijden: van 14 februari t/m 19 maart, elke dinsdag t/m zondag van 13.30 – 16.00 uur en op vrijdag van 19.00 – 21.00 uur
Toegang: gratis, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.

De lezing op maandag 22 februari
Maandag 22 februari verzorgt pastoor Jeroen Smith uit Leiden een lezing over de Lijkwade van Turijn. Smith is auteur van het boek ‘De Lijkwade van Turijn herzien’. In zijn lezing ruimt aandacht voor de geschiedenis van de lijkwade, het (vele) onderzoek dat er naar verricht is en het mysterie dat er omheen blijft bestaan.

Plaats: Pastorie Sint-Jansbasiliek, Markt 17 in Oosterhout
Tijd: maandag 22 februari om 20.00 uur
Toegang: gratis, maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk welkom.