Liturgie & Kerkmuziek

De Sint-Jansbasiliek is niet alleen een prachtig gebouw, maar ook een plek waar de Oosterhouters al eeuwenlang samen liturgie vieren. Muziek speelt hierbij als vanouds een belangrijke rol. Niet vreemd voor een stad met meer dan 40 zangkoren!

Hoogmis op Zondag (10.00u)
De muziek tijdens de traditionele zondagse Hoogmis wordt afwisselend verzorgd door het Gregoriaans Koor, het Gemengd Koor, het Dameskoor en de Capella Catharina. Tijdens deze zondagse eucharistievieringen worden de vaste misgezangen steeds (meerstemmig) in het Latijn gezongen. Daarnaast klinken klassieke motetten, passend bij de tijd van het jaar. Het Herenkoor zingt ook de Gregoriaanse wisselende gezangen. De koren staan vanaf 1 januari 2014 onder leiding van dirigent Frans Bullens en worden op het koororgel begeleid door basiliekorganist Jan Willems. Het Maarschalkerweerdorgel laat zich voorafgaand aan de viering horen, tijdens de slotzang (samenzang) en voorafgaand en na afloop van de viering, wanneer wekelijks een ander stuk uit de orgelliteratuur te beluisteren is.

Gregoriaans Gezongen Vespervieringen
Ook in 2016 zal er maandelijks een gregoriaans gezongen vesperviering worden gehouden in de basiliek, waarbij ook de orgels van de basiliek een belangrijke rol vervullen. Het meditatieve karakter van het gregoriaans nodigt uit voor stilte en reflectie. Naast de prachtige gregoriaanse zang (die uiteraard niet op orgel wordt begeleid), klinkt op het orgel steeds orgelliteratuur uit de voorbije eeuwen. De zang wordt verzorgd door de Schola Bavonensis. De orgels worden steeds bespeeld door basiliekorganist Jan Willems. De eerstvolgende vespervieringen staan steeds aangekondigd bij de nieuwsberichten en in de agenda. De vespervieringen beginnen om 17.00u, de orgels worden bespeeld vanaf 16.45u. De kerk is steeds geopend vanaf 16.30u. Voorafgaand aan de vespervieringen in mei en oktober wordt vanaf 16.30u de rozenkrans gebeden.

Vieringen op weekdagen
Op woensdag- en vrijdagochtend is er om 8.00u een viering in de basiliek. In de Mariamaanden mei en oktober wordt daarnaast op dinsdag- en donderdagavond om 18.45u het rozenhoedje gebeden.

Openstelling op vrijdagavond -Stil in de Stad, open moment in de Basiliek
Elke vrijdagavond opent de basiliek tussen 19.00u en 21.00u haar deuren voor iedereen. Er is dan gelegenheid om een kaarsje op te steken, er klinkt meditatieve muziek en er is gelegenheid om te bidden in de basiliek. Iedereen is welkom om even binnen te lopen en op adem te komen in de eeuwenoude ruimte van de Sint-Jan. Weet dat je welkom bent!

Orgelconcerten
Ook buiten de Liturgie is er veel muziek te horen in de basiliek. Stichting Ludens organiseert sedert 10 jaar orgelconcerten. Check hun website voor meer informatie.