Wijding van iconen in de Basiliek

Op zaterdag 14 juni om 19.00u worden in een bijzondere viering met prachtige Byzantijnse gezangen van het Lysenko koor, iconen gewijd in de Basiliek in Oosterhout. Heeft u een icoon geschilderd of heeft u een icoon die u wilt laten wijden, dan bent u daarmee vanaf 18.30u van harte welkom. De toegang is gratis.

De wijding van iconen
Pas als een icoon in een officiële viering gewijd is, is de icoon echt af.  Christus, de Moeder Gods of de heilige zijn dan op mystieke wijze tegenwoordig in de icoon. Paul Brenninkmeijer, zelf icoonschilder, gaat voor. Hij is als priester bevoegd om voor te gaan in vieringen van de Byzantijnse ritus binnen de Rooms-Katholieke Kerk. In de viering zal hij de iconen wijden door de gebeden te bidden uit het Byzantijns Liturgikon en ze daarna met gewijd water te zegenen en te bewieroken.

De Byzantijnse ritus en het Lysenko koor
Het Lysenko Koor uit Nieuwegein zorgt voor de Byzantijnse gezangen. Het koor bestaat uit circa 45 mannen en vrouwen die de Byzantijnse liturgie in Nederlandse parochies zo getrouw mogelijk uit voeren om daardoor bekendheid te geven aan deze schitterende vorm van liturgie.

Informatie
Iconenwijding: Basiliek St Jan, Markt 17, Oosterhout, zaterdag 14 juni om 19.00u.  Kosten: vrije gave. Nadere informatie: info@thomasoosterhout.nl

 

Foto: Pater Paul Brenninkmeijer