Concertagenda Jan Willems

Lentconcert Schoolkoor Stedelijk Gymnasium, Breda Schola Bavonsis, Hohen Dom - Essen (D) Hoogmis in de Dom in Wroclav (Polen)

Concerten & uitvoeringen in 2017

Zondag 15 januari 17.00u Latijnse Vespers in de Basiliek van Oosterhout
Schola Bavonensis, m.m.v. Jan Willems, orgel
Naast het gregoriaans klinkt orgelwerk van Bach, Couperin en Marchant.
     
Zondag 5 februari 10.00u

Pontificale Hoogmis in de Basiliek van Oosterhout
Groot Catharinakoor, m.m.v. Jan Willems, orgel
Koorwerken van o.a.: Haydn (Orgelsolomesse), Elgar (Ave Verum). Orgelwerken van Bach en Marchant.

     
Zondag 12 februari 17.00u

Latijnse Vespers in de Basiliek van Oosterhout
Schola Bavonensis, m.m.v. Jan Willems, orgel
Naast het gregoriaans klinkt orgelwerk van Bach en Krebs.

     
Woensdag 15 maart
20.00u Jaarconcert Stedelijk Gymnasium Breda.
Schoolkoor Stedelijk Gymnasium Breda o.l.v. Jan Willems
Diverse ensembles o.l.v. Frans van Dun & diverse solisten.
Werk van ondermeer: Lauridsen (Chanson des Roses), John Williams (Schindler's List) en Queen (Bohemian Rhapsody)
     
Zondag 19 maart 17.00u

Latijnse Vespers in de Basiliek van Oosterhout
Schola Bavonensis, m.m.v. Jan Willems, orgel
Naast het gregoriaans klinkt orgelwerk van Dupré (Symphonie Passion), Bach en Brahms.

     
Zaterdag 25 maart 15.00u

In Memoriam Concert Bram Beekman in de Oostkerk van Middelburg
m.m.v. Tannie van Loon, Jan Willems, Wouter van der Wilt & Gerben Mourik (orgel)
Orgelwerk van: Bach, Lübeck, de Grigny en Beekman.

     
Zondag 9 april 10.30u TV-viering KRO-Omroeppastoraat vanuit de Laurentiuskerk in Breda (Ginneken)
m.m.v. Capella Catharina Oosterhout o.l.v. Jan Willems, m.m.v. Ton Stevens (orgel) & Ilse van Wuijckhuijse, sopraan.
Werk van o.a. Bruckner (Christus factus est), Van Amelsvoort (O quam amabilis) en Van der Putt (Ingrediente Domino).
     
Donderdag 13 april
19.00u Viering van Witte Donderdag in de Basiliek van Oosterhout
Capella Catharina o.l.v. Jan Willems, m.m.v. Ton Stevens (orgel).
Werk van: Palestrina (Missa Brevis), Duruflé (Tantum Ergo), Gjeilo (Ubi Caritas) en Allegri (Miserere)
     
Zaterdag 22 april 19.00u Oecumenische Zangviering in de Basiliek van Oosterhout
Jan Willems & Jan-Sjoerd van der Vaart (orgel & Ilse van Wuijckhuijse (zang)
Werk van: Daquin, Peeters, Mozart (Laudate Dominum), Asma (Fantsasie over de Avondzang) en Lemmens (Final)
     
Zondag 7 mei 17.00u

Latijnse Vespers in de Basiliek van Oosterhout
Schola Bavonensis, m.m.v. Jan Willems, orgel
Naast het gregoriaans klinkt orgelwerk van Daquin (O Filii et Filiae), Bach (Meine Seele erhebet den Herrn) en Widor (Toccata uit 5e Symfonie).

     
Zondag 28 mei 15.00u

Ludens Orgelconcert in de Basiliek van Oosterhout "Every Keybord you can get"
Muziek op alle toetsinstumenten van de basiliek: Verschuerenorgel, Maarschalkerweerdorgel, drukwindharmonium, piano....

m.m.v. Projectkoor & Frans Bullens, Ton Stevens & Jan Willems
Werk van Rossini (Petit Messe Solenelle), Franck (Dextera Domini, Qui es ista), Widor en Adnriessen (Pater Noster)

     
Zondag 4 juni 10.00u Hoogfeest van Pinksteren in de Basiliek van Oosterhout
Capella Catharina o.l.v. Jan Willems, m.m.v. Ton Stevens (orgel).
Werk van o.a. Vierne (delen uit de Messe Solenelle), Ecole de Notre-Dame (Veni Sancte Spiritus, Lauridsen (Veni Creator) en Duruflé (Veni Creator).
     
Zaterdag 10 juni 11.00u Nationaal Kampioenschap Jongerenkoren in Rijsbergen
RK Jongerenkoor YRDV o.l.v. Jan Willems
m.m.v. Erik van der Vorst (Piano) & Frans Bullens (orgel)
Werk van: Stopford (Do not be afraid), Pärt (Kyrie), Oomen (Wat in stilte bloeit) e.a.
     
Maandag 12 juni
20.00u

Benefietconcert Jong & Klassiek in de Basiliek van Oosterhout
m.m.v. Schoolkoor Stedelijk Gymnasium Breda, RK Jongerenkoor YRDV & Jeugdkamerkoor Plurale Tantum
Begeleidingsorkest Stedelijk Gymnasium Breda
Instrumentale en Vocale Solisten
Werk van Rachmaninov, Bach, Mozart (Requiem), Fauré, Stopford, Pärt, Lauridsen, Händel e.a.

     
Zondag 25 juni 10.00u Patroonsfeest van de Basiliek - Feest van Sint-Jan
m.m.v. Gemengd Koor Sint-Jan & Capella Catharina o.l.v. Frans Bullens, m.m.v. Jan Willems (orgel).
Werk van: Joseph Haydn (Orgelsolomesse), Mozart (Laudate Dominum) en Rutter (Look at the World)
     
Zaterdag 8 juli
14.30u

Orgelpreuvement Basiliek Oosterhout
Capella Catharina o.l.v. Jan Willems
m.m.v. Frans Bullens, Ton Stevens & Jan Willems (orgel)
Werk van: Farrant, Händel, Vierne, Franck e.a.

     
Dinsdag 1 augustus 20.30u Evensong bij de Internationaler Sommerkurs Gregorianik
(Folkwanguniversität, Essen-Werden)
Schola Bavonensis o.l.v. Jan Willems
m.m.v. Markus Uhl (Orgel)
Werk van: Bach, IWVL (Abdijboek), De Klerk en Gregoriaans.
     
Zondag 10 september 15.00u Plechtige professie nieuwe Dominicanen - Steigerkerk Rotterdam
RK Jongerenkoor YRDV & Jan Willems (orgel)
Werk van o.a. Mozart (Missa Brevis d-moll), Palestrina, Stopford en Widor
     
Zondag 1 oktober 15.00u Koor- en orgelconcert in de OLV Abdij te Oosterhout
m.m.v. RK Jongerenkoor YRDV, Ilse van Wuijckhuijse (opraan) & Jan Willems (Cavaillé-Coll-Mutin-orgel)
Werk van: Gounod, Langlais, Vierne, Dupré, Andriessen, Pärt, Hans Leenders e.a.
Zondag 1 oktober 18.30u Zondagavondzangviering in de Gereformeerde Kerk te Almkerk
m.m.v. RK Jongerenkoor YRDV & Celis Dekker (orgel)
Werk van: Tye, Farrant, Stopford, Andriessen, Valkestijn en Oomen
     
Vrijdag 6 oktober 20.00u Koor- en orgelconcert in de Antonius van Paduakerk te Den Haag
Capella Catharina & Jan Willems (orgel)
Werk van: Bach, Allegri, Stanford, Duruflé, Andriessen e.a.
     
Zaterdag 7 oktober
10.00u Feestelijke Opening Abrahammendag 2016, Basiliek Oosterhout
Werk van: Bach, Lemmens, Plum en Vierne
     
Zondag 8 oktober 10.00u

Missa in Domenica in de Basiliek van Oosterhout
m.m.v. Schola Cantorum (Oosterhout), Cum Jubilo (Watou), Schoolkoor Stedelijk Gymnasium (Breda) & Jan Willems (orgel)
Volledig gregoriaans gezongen Hoogmis met orgelimprovisaties & orgelwerk van Vierne (Arabesque)

     
Donderdag 12 oktober 15.00u Mariazangviering in Huize Liesbosch, Breda
m.m.v. Schoolkoor Stedelijk Gymnasium Breda o.l.v. Jan Willems & Ilse van Wuijckhuijse (sopraan)
Werk van: Jenkins (Stabat Mater), Tourte en Caccini (Ave Maria).
     
Zaterdag 14 oktober 13.00u Pontificale Huwelijksviering in de Antoniuskathedraal van Breda
m.m.v. Mgr. Dr. Hans van den Hende (celebrant), RK Jongerenkoor YRDV & Jan Willems (orgel)
Werk van o.a. Mozart (Missa Brevis d-moll), Fauré (Cantique de Jean Racine), Bullens en Händel (Hallelujah)
     
Zaterdag 28 oktober 12.00u Orgelconcert Brabantse Orgelfederatie in de Basiliek van Oosterhout
m.m.v. Ilse van Wuijckhuijse (sopraan)
Werk van: Pierné, Gounod, Langlais, Leenders en Andriessen (Deuxième Choral)
     
Zondag 5 november 16.00u

Kerkconcert & pontificale vespers - Sint-Bonaventurakerk - Nationale Oecumenische Willibrordviering
m.m.v. RK. Jongerenkoor YRDV & Jan Willems (orgel)
Werk van: Pierné, Boëlmann, Stopford en Andriessen

     
Vrijdag 10 november 19.30u Concert Eendrachtskapel Rotterdam
m.m.v. Ilse van Wuijckhuijse (sopraan)
Werk van: Bach, Mendelssohn, Reger, Andriessen, Leenders e.a.
     
Zondag 10 december 15.00u Ludens Kerstconcert in de Basiliek van Oosterhout "Festival of Lessons & Carols"
Capella Catharina & Jongerenkoor YRDV o.l.v. Jan Willems
m.m.v. Ton Stevens & Jan Willems (orgel)
     
Zondag 17 december 15.00u Kerstconcert in de Laurentiuskerk te Dongen
Laurentiuskoor & Gemengd Koor Sint-Jan o.l.v. Frans Bullens, m.v.v. diverse instrumentalisten.
m.m.v. Jan Willems (orgel)

Klik hier voor het archief.